Medlemsavgift

I vår klubb är det styrelsen som beslutar om medlemskap.

Vill du bli medlem kontaktar du föreningen (här hittar du föreningens mailadress). Du kan också läsa mera om föreningens verksamhet och stadgar samt hur man blir medlem under länken ’Om MFK’ i menyn ovan.

Medlemsavgiften för 2024 är 400 kr.

Enligt stadgarna skall medlemsavgiften vara betald under januari månad. Är inte medlemsavgiften betald 1:a april, stryks man ur medlemsregistret.

I medlemsavgiften ingår fika på mötena, möjlighet att låna föreningens studio i Landvetter kulturhus samt deltagande i alla kurser och andra aktiviteter där inget annat anges.

Inbetalning

Betala in din medlemsavgift till klubbens plusgirokonto 878787-1.

Glöm inte att fylla i avsändare så vår kassör ser vem som betalt.