Tävlingsregler

Mölnlycke Fotoklubb. Antagna 10 januari 2024

Närvarotävlingen

Närvarotävlingen är en fototävling som pågår vid ordinarie månadsmöten under kalenderåret. En tävlingsomgång består antingen av digitala bilder, projicerade på duk, eller påsikt, utskrivna på papper.

Endast fotografier och bildelement som är skapade av fotografen är tillåtna.

Varje medlem får delta med en bild i varje tävlingsomgång. Endast närvarande medlemmar får delta.

En bild får bara delta en gång i månadstävlingen.

Vid årets slut räknas poängen samman från årets alla omgångar. På årsmötet i februari utses Årets fotograf. Det är den som har högst total poängsumma i närvarotävlingen under föregående kalenderår. Om två fotografer hamnar på samma poängsumma vinner den som har flest förstaplatser, därefter flest andraplatser och så vidare.

Digitala bilder ska vara tävlingsansvarig tillhanda vid en tidpunkt som denne avgör. Bilderna bör vara cirka 2.000 pixlar på längsta sidan. Filformat ska vara .jpg. Påsiktsbilder får vara max 42 centimeter på längsta sidan (cirka A3). Detta inkluderar eventuell ram eller passepartout.

Varje tävlingsomgång avgörs direkt vid mötet. Alla närvarande medlemmar har rätt att rösta. Omröstningen sker slutet om mötet inte beslutar annat. Röstning på egen bild är inte tillåten.

Styrelsen har rätt att utlysa tema i vissa närvaroomgångar (exempelvis svartvitt eller makro).

Varje år hålls dessutom en tematävling vars tema röstas fram av decembermötet för kommande år. Deltagande bilder ska vara tagna under det kalenderår då tävlingen avgörs. Tematävlingen ingår i närvarotävlingen. När årets tema avgörs är närvaro inte obligatorisk.

Tävlingsansvarig utses av styrelsen.

Poängräkning

Man röstar på bilder utan inbördes ordning enligt följande:

  • Om antalet bilder är 8 eller fler får man rösta på max 4 bilder.
  • Om antalet bilder är 6–7 får man rösta på max 3 bilder.
  • Om antalet bilder är 3–5 får man rösta på max 2 bilder.
  • Om antalet bilder är färre än 3 ställs tävlingen in.

Vinnaren får 5 poäng, tvåan 4, trean 3, fyran 2 och femman 1 poäng. Om platserna delas utgår full poäng till varje bild. Delas förstaplatsen kommer nästa bild på tredje plats och så vidare.

I tillägg till placeringspoäng delas 1 ”flitpoäng” ut till varje deltagande fotograf, både placerade och oplacerade. Det innebär att vinnaren belönas med totalt 5+1 poäng och så vidare. Flitpoäng delas även ut om tävlingen skulle bli inställd på grund av för få deltagare.

Övriga regler

Om medlem för talan mot en bild är det upp till ansvarig för mötets tävling att avgöra om bilden ska få tävla eller inte.

——————————————————

Appendix

Regler för Klubbmästerskap

Antagna vid decembermötet 2016

(Syftet med detta appendix är att dessa gamla regler ska finnas tillgängliga om klubben beslutar att återuppliva KM.)

Klubbmästerskapet är en fristående tävling i två klasser, påsikt och digitalt. Tävlingen avgörs en gång per år. Tävlingen har inlämning fram till månadsmötet i april. Tävlingen bedöms externt. Styrelsen utser jury. Tävlingsansvarig utses av månadsmöte.

Medlem deltar med max tre (3) bilder i varje klass. Bilden får endast delta i KM en gång.

Storlek och utformning är lika som i närvarotävlingen ovan.

Juryn rangordnar de tio bästa bilderna i varje klass. Två pris utdelas i vardera klassen: Pris till bästa bild samt till den fotograf som får högsta totala poängsumma för sina bilder. Vid summering av poäng gäller att plats 1 ger 10 poäng, plats 2 ger 9 poäng, plats 3 ger 8 poäng och så vidare.  Om två fotografer hamnar på samma poängsumma vinner den som har högst placerade bilden i klassen.

En och samma bild får delta en gång både i KM och Närvaro, sedan är den att betrakta som gammal.