Tävlingsregler

Antagna 1 december 2021

Närvarotävlingen är en fototävling som pågår vid ordinarie månadsmöten under kalenderåret. En tävlingsomgång består antingen av digitala bilder, projicerade på duk, eller påsikt, utskrivna på papper.

Varje medlem får delta med en bild i varje tävlingsomgång. Endast närvarande medlemmar får delta.

En bild får bara delta en gång i månadstävlingen.

Vid årets slut räknas poängen samman från årets alla omgångar.

På årsmötet i februari utses Årets fotograf. Det är den som har högst total poängsumma i närvarotävlingen under föregående kalenderår.

Om två fotografer hamnar på samma poängsumma vinner den som har flest förstaplatser, därefter flest andraplatser och så vidare.

Digitala bilder ska vara tävlingsansvarig tillhanda vid en tidpunkt som denne avgör. Bilderna bör vara cirka 2 000 pixlar på längsta sidan. Filformat ska vara .jpg.

Påsiktsbilder får vara max 42 centimeter på längsta sidan (cirka A3). Detta inkluderar eventuell ram eller passepartout.

Varje tävlingsomgång avgörs direkt vid mötet. Alla närvarande medlemmar har rätt att rösta. Omröstningen sker slutet om mötet inte beslutar annat. Röstning på egen bild är inte tillåten.

Styrelsen har rätt att utlysa tema i vissa närvaroomgångar (exempelvis svartvitt eller makro).

Varje år hålls dessutom en tematävling vars tema röstas fram av decembermötet för kommande år. Deltagande bilder ska vara tagna under det kalenderår då tävlingen avgörs. Tematävlingen ingår i närvarotävlingen.

Tävlingsansvarig utses av styrelsen.

Poängräkning

Man röstar på bilder utan inbördes ordning enligt följande:

  • Om antalet bilder är 8 eller fler får man rösta på max 4 bilder.
  • Om antalet bilder är 6–7 får man rösta på max 3 bilder.
  • Om antalet bilder är 3–5 får man rösta på max 2 bilder.
  • Om antalet bilder är färre än 3 ställs tävlingen in.

Vinnaren får 5 poäng, tvåan 4, trean 3, fyran 2 och femman 1 poäng.

Om platserna delas utgår full poäng till varje bild.

Delas förstaplatsen kommer nästa bild på tredje plats och så vidare.

I tillägg till placeringspoäng delas 1 ”flitpoäng” ut till varje deltagande fotograf, både placerade och oplacerade. Det innebär att vinnaren belönas med totalt 5+1 poäng och så vidare.

Flitpoäng delas även ut om tävlingen skulle bli inställd på grund av för få deltagare.

Övriga regler

Om medlem för talan mot en bild är det upp till ansvarig för mötets tävling att avgöra om bilden ska få tävla eller inte.

Ingen del av ett tävlingsfoto får bestå av en fotografisk bild tagen av en annan fotograf.