Uppföljningsmöte Näsbokrok

Zoom

Vi träffas på zoom och tittar på och diskuterar bilder tagna vid träffen på Näsbokrok. Zoomlänk till mötet mailas ut via klubbens mailinglistan samt läggs upp på Facebook.