Intensiv bilddiskussion – fortsättning följer… mars 2016

På månadsmötet var hela programmet vikt åt en fördjupad bilddiskussion. De som så ville medförde en eller två bilder. Vi visade dem en och en, fotografen presenterade sin tanke med bilden och ett samtal  om bilden inleddes. Samtalet leddes av en moderator som denna gång var Viktor och som också gav en kort inledning till bildkritik mm. Grundidén är att varje samtal får ta den tid som behövs, längre eller kortare. Det hela uppskattades mycket och styrelsen beslöt i veckan att detta återkommer redan i  maj, kanske i lätt varierad form. Nu ser vi fram emot aprilmötet och berättelsen från två av våra nyare medlemmar.
Den bifogade bilden var tänkt som en diskussionbild men sent ankommen fick den vila.
Anders
_OKT6294