Nu väntar ett nytt MFK-år 2013

Vinnarna 2012 Årets vinnare i de olika klasserna, Som synes mer än en placering för var och en. Catharina H, .Thomas S, Viktor S, och Agneta D. Agneta blev Årets Stormästare och har nu sin namnplåt på vandringspriset- Stort GRATTIS!

På mötet så genomförde vi en intensiv workshop där all bidrog med konkreta förslag till aktiviteter mm under året. Baserat på de övergripande önskemål som kom fram i enkäten under hösten. Mycket bra material för den nyvalda styrelsen att ta tag i.

Avgående styrelsen medlemmar avtackades och också ett stort tack till Valberedningen för gott och inspirerat arbete och särkilt Kent som nu avslutade sitt engagemang i densamma. Och till Anton för den utmärkta tårtan!

Jag noterade att en del inte kunde hålla sig mötet ut utan en temporär tävlingskommitte såg sammanträda i biblioteket. Vad månde bliva av detta, ledtråd finns bland bilderna här nedan som är från några av medlemmarna.

Det är med stor ödmjukhet som jag åtar mig uppdraget som ordförande i MFK som nu fyller 40 i år! Där jag med varierande intensitet varit med under de allra flesta 🙂 Jag ser med tillförsikt fram emot ett spännande och roligt fotoklubbsår.

Eder nyvalde ordförande
Anders

Isabel sko_w Annelie 1_w Anna Johansson_9608_w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Alexander Ehn