Resultat av enkäten 2012

Här kommer det sammanställda resultatet av medlemsenkäten. 40 medlemmar totalt svarade på enkäten. En mycket bra uppslutning !

Fråga 1: Vad är du mest intresserad av i klubbens verksamhet?

Mest intressant
Lära/föredrag av andra medlemmar
Externa föredragshållare
Bilddiskussion
Närvarotävling Digital
Fotoutflykter
Fotografera i studion
Fika tillsammans
Närvarotävling Påsikt
Klubbmästerskap
Framkalla i labbet med gratis kemikalier
Minst intressant


Fråga 2: Är det OK att stryka tävlingsmomentet på ett månadsmöte för att ge tid åt en annan aktivitet? (Kommer i så fall att annonseras i kallelsen till månadsmötet)

  Svarsprocent Antal
svar
Ja, stryk både digital och påsiktsklass
40,00% 16
Ja, stryk påsiktklassen
17,50% 7
Ja, stryk digitalklassen
12,50% 5
Nej, båda tävlingarna skall vara på varje möte
30,00% 12

Fråga 3: Är du intresserad av att delta i fotoprojekt?

  Svarsprocent Antal
svar
Ja
82,50% 33
Nej
17,50% 7

Fråga 4: Kan du tänka dig att hålla föredrag på ett månadsmöte?

  Svarsprocent Antal
svar
Ja
65,00% 26
Nej
35,00% 14

 Fråga 5: Vid vilken tid passar det bäst för dig att mötet börjar
(dvs inklusive fika)?

  Svarsprocent Antal
svar
kl 17:00   0,00% 0
kl 17:30
7,50% 3
kl 18:00
20,00% 8
kl 18:30
60,00% 24
kl 19:00
7,50% 3
kl 19:30   0,00% 0
kl 20:00
5,00% 2

Fråga 6: Hur sent på kvällen vill du vara på månadsmötet?

  Svarsprocent Antal
svar
kl 19:30   0,00% 0
kl 20:00   0,00% 0
kl 20:30
5,00% 2
kl 21:00
20,00% 8
kl 21:30
37,50% 15
kl 22:00
22,50% 9
kl 22:30
7,50% 3
kl 23:00
5,00% 2
kl 23:30
2,50% 1

Fråga 7: Vad vill du ha ut av ditt medlemskap i Mölnlycke Fotoklubb?

Här fick vi både långa och korta svar, men de publiceras inte för att bevara anonymiteten hos de som svarat.