Händelserikt februarimöte 2017

Cirka 30 medlemmar kom till februarimötet i Benareby skola. Vi började med ett årsmöte som gick helt friktionsfritt. Det är god ordning på klubbens ekonomi och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen och Anders Ödman fick förnyat förtroende som ordförande.

Därefter höll vår inbjudna gäst Jasmine Sundström ett intressant föredrag om fotografi sett ur modellens synvinkel. Hon betonade att kommunikation, respekt och öppenhet är A och O för lyckade modellbilder.

Till sist hade vi närvarotävling med 14 digitalbilder. En ekorre fint fångad av Agneta Dellefors blev kvällens vinnare.

Tack till alla som fixade den festliga förtäringen! Är det årsmöte så är det!

IMG_3638